วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกเพชรพัฒนา – 360707

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกเพชรพัฒนา

ภาษาไทย : ต. โคกเพชรพัฒนา  อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ

English : Khok Phet Phatthana ,Bamnet Narong, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360707

รหัส อำเภอ : 3607

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.471

ลองติจูด : 101.578

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.471,101.578,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/