วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกหล่าม – 331024

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกหล่าม

ภาษาไทย : ต. โคกหล่าม  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Khok Lam ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331024

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.220

ลองติจูด : 104.171

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.220,104.171,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/