วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสูง – 400801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสูง

ภาษาไทย : ต. โคกสูง  อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

English : Khok Sung ,Ubolratana, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400801

รหัส อำเภอ : 4008

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.679

ลองติจูด : 102.676

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.679,102.676,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/