วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสูง – 310509

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสูง

ภาษาไทย : ต. โคกสูง  อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์

English : Khok Sung ,Nong Ki, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310509

รหัส อำเภอ : 3105

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.806

ลองติจูด : 102.562

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.806,102.562,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/