วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสูง – 300104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสูง

ภาษาไทย : ต. โคกสูง  อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

English : Khok Sung ,Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300104

รหัส อำเภอ : 3001

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.095

ลองติจูด : 102.116

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.095,102.116,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/