วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสูง – 270801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสูง

ภาษาไทย : ต. โคกสูง  อ. โคกสูง จ. สระแก้ว

English : Khok Sung ,Khok Sung, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270801

รหัส อำเภอ : 2708

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.831

ลองติจูด : 102.719

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.831,102.719,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/