วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสี – 481203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสี

ภาษาไทย : ต. โคกสี  อ. วังยาง จ. นครพนม

English : Yot Chat ,Wang Yang, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 481203

รหัส อำเภอ : 4812

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.081

ลองติจูด : 104.387

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.081,104.387,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/