วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสี – 471208

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสี

ภาษาไทย : ต. โคกสี  อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร

English : Khok Si ,Sawang Daen Din, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 471208

รหัส อำเภอ : 4712

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.605

ลองติจูด : 103.446

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.605,103.446,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/