วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสี – 400103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสี

ภาษาไทย : ต. โคกสี  อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น

English : Khok Si ,Mueang Khon Kaen, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400103

รหัส อำเภอ : 4001

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.481

ลองติจูด : 102.985

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.481,102.985,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/