วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสีทองหลาง – 440915

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสีทองหลาง

ภาษาไทย : ต. โคกสีทองหลาง  อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม

English : Khok Si Thong Lang ,Wapi Pathum, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440915

รหัส อำเภอ : 4409

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.852

ลองติจูด : 103.312

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.852,103.312,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/