วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสำราญ – 402402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสำราญ

ภาษาไทย : ต. โคกสำราญ  อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น

English : Khok Samran ,Ban Haet, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402402

รหัส อำเภอ : 4024

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.190

ลองติจูด : 102.710

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.190,102.710,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/