วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสำราญ – 350812

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสำราญ

ภาษาไทย : ต. โคกสำราญ  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

English : Khok Samran ,Loeng Nok Tha, Yasothon

รหัส ตำบล : 350812

รหัส อำเภอ : 3508

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.149

ลองติจูด : 104.592

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.149,104.592,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/