วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสาร – 370202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสาร

ภาษาไทย : ต. โคกสาร  อ. ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ

English : Khok San ,Chanuman, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370202

รหัส อำเภอ : 3702

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 16.156

ลองติจูด : 104.996

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.156,104.996,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/