วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสะอาด – 461805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสะอาด

ภาษาไทย : ต. โคกสะอาด  อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์

English : Lam Chi ,Khong Chai, Kalasin

รหัส ตำบล : 461805

รหัส อำเภอ : 4618

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.215

ลองติจูด : 103.468

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.215,103.468,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/