วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสะอาด – 361007

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสะอาด

ภาษาไทย : ต. โคกสะอาด  อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

English : Khok Sa-At ,Phu Khiao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361007

รหัส อำเภอ : 3610

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.475

ลองติจูด : 102.125

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.475,102.125,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/