วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสะอาด – 343304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสะอาด

ภาษาไทย : ต. โคกสะอาด  อ. น้ำขุ่น จ. อุบลราชธานี

English : Khok Sa-At ,Nam Khun, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 343304

รหัส อำเภอ : 3433

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.443

ลองติจูด : 104.848

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.443,104.848,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/