วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสะอาด – 320509

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสะอาด

ภาษาไทย : ต. โคกสะอาด  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Khok Sa-At ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320509

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.541

ลองติจูด : 103.373

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.541,103.373,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/