วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสะอาด – 190507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสะอาด

ภาษาไทย : ต. โคกสะอาด  อ. หนองแซง จ. สระบุรี

English : Khok Sa-At ,Nong Saeng, Saraburi

รหัส ตำบล : 190507

รหัส อำเภอ : 1905

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.456

ลองติจูด : 100.802

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.456,100.802,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/