วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกสว่าง – 480204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกสว่าง

ภาษาไทย : ต. โคกสว่าง  อ. ปลาปาก จ. นครพนม

English : Khok Sawang ,Pla Pak, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480204

รหัส อำเภอ : 4802

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.145

ลองติจูด : 104.465

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.145,104.465,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/