วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกศิลา – 471604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกศิลา

ภาษาไทย : ต. โคกศิลา  อ. เจริญศิลป์ จ. สกลนคร

English : Khok Sila ,Charoen Sin, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 471604

รหัส อำเภอ : 4716

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.536

ลองติจูด : 103.605

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.536,103.605,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/