วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกว่าน – 310611

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกว่าน

ภาษาไทย : ต. โคกว่าน  อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์

English : Khok Wan ,Lahan Sai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310611

รหัส อำเภอ : 3106

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.449

ลองติจูด : 102.784

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.449,102.784,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/