วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกล่าม – 450404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกล่าม

ภาษาไทย : ต. โคกล่าม  อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด

English : Khok Lam ,Chaturaphak Phiman, Roi Et

รหัส ตำบล : 450404

รหัส อำเภอ : 4504

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.908

ลองติจูด : 103.535

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.908,103.535,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/