วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกล่าม – 311012

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกล่าม

ภาษาไทย : ต. โคกล่าม  อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

English : Khok Lam ,Lam Plai Mat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311012

รหัส อำเภอ : 3110

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.114

ลองติจูด : 102.839

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.114,102.839,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/