วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกยาง – 320508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกยาง

ภาษาไทย : ต. โคกยาง  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Khok Yang ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320508

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.673

ลองติจูด : 103.529

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.673,103.529,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/