วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกม้า – 310710

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกม้า

ภาษาไทย : ต. โคกม้า  อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์

English : Khok Ma ,Prakhon Chai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310710

รหัส อำเภอ : 3107

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.641

ลองติจูด : 103.035

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.641,103.035,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/