วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกมะม่วง – 311204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกมะม่วง

ภาษาไทย : ต. โคกมะม่วง  อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์

English : Khok Mamuang ,Pakham, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311204

รหัส อำเภอ : 3112

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.402

ลองติจูด : 102.612

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.402,102.612,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/