วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกภู – 471803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกภู

ภาษาไทย : ต. โคกภู  อ. ภูพาน จ. สกลนคร

English : Khok Phu ,Phu Phan, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 471803

รหัส อำเภอ : 4718

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 16.972

ลองติจูด : 103.859

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.972,103.859,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/