วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกพระ – 440401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกพระ

ภาษาไทย : ต. โคกพระ  อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

English : Khok Phra ,Kantharawichai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440401

รหัส อำเภอ : 4404

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.337

ลองติจูด : 103.316

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.337,103.316,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/