วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกปีบ – 250901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกปีบ

ภาษาไทย : ต. โคกปีบ  อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

English : Khok Pip ,Si Mahosot, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250901

รหัส อำเภอ : 2509

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 13.880

ลองติจูด : 101.412

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.880,101.412,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/