วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกนาโก – 350503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกนาโก

ภาษาไทย : ต. โคกนาโก  อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร

English : Khok Na Ko ,Pa Tio, Yasothon

รหัส ตำบล : 350503

รหัส อำเภอ : 3505

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.925

ลองติจูด : 104.430

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.925,104.430,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/