วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกตาล – 331701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกตาล

ภาษาไทย : ต. โคกตาล  อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ

English : Khok Tan ,Phu Sing, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331701

รหัส อำเภอ : 3317

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.549

ลองติจูด : 104.203

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.549,104.203,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/