วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกตะเคียน – 320607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกตะเคียน

ภาษาไทย : ต. โคกตะเคียน  อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์

English : Khok Takhian ,Kap Choeng, Surin

รหัส ตำบล : 320607

รหัส อำเภอ : 3206

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.480

ลองติจูด : 103.505

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.480,103.505,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/