วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกชำแระ – 342605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกชำแระ

ภาษาไทย : ต. โคกชำแระ  อ. ทุ่งศรีอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Khok Chamrae ,Thung Si Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342605

รหัส อำเภอ : 3426

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.752

ลองติจูด : 104.908

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.752,104.908,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/