วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกจาน – 341107

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกจาน

ภาษาไทย : ต. โคกจาน  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Khok Chan ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341107

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.507

ลองติจูด : 105.100

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.507,105.100,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/