วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกจาน – 331025

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกจาน

ภาษาไทย : ต. โคกจาน  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Khok Chan ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331025

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.966

ลองติจูด : 104.104

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.966,104.104,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/