วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกงาม – 420504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกงาม

ภาษาไทย : ต. โคกงาม  อ. ด่านซ้าย จ. เลย

English : Khok Ngam ,Dan Sai, Loei

รหัส ตำบล : 420504

รหัส อำเภอ : 4205

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.385

ลองติจูด : 101.233

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.385,101.233,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/