วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกงาม – 400207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกงาม

ภาษาไทย : ต. โคกงาม  อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น

English : Khok Ngam ,Ban Fang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400207

รหัส อำเภอ : 4002

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.582

ลองติจูด : 102.600

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.582,102.600,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/