วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกขี้หนอน – 200506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกขี้หนอน

ภาษาไทย : ต. โคกขี้หนอน  อ. พานทอง จ. ชลบุรี

English : Khok Khi Non ,Phan Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200506

รหัส อำเภอ : 2005

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.552

ลองติจูด : 101.114

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.552,101.114,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/