วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกขมิ้น – 311502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกขมิ้น

ภาษาไทย : ต. โคกขมิ้น  อ. พลับพลาชัย จ. บุรีรัมย์

English : Khok Khamin ,Phlapphla Chai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311502

รหัส อำเภอ : 3115

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.769

ลองติจูด : 103.193

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.769,103.193,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/