วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกก่อง – 380106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกก่อง

ภาษาไทย : ต. โคกก่อง  อ. บึงกาฬ จ. บึงกาฬ

English : ,Bueng Kan, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380106

รหัส อำเภอ : 3801

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.298

ลองติจูด : 103.772

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.298,103.772,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/