วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกกุง – 361207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกกุง

ภาษาไทย : ต. โคกกุง  อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ

English : Khok Kung ,Kaeng Khro, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361207

รหัส อำเภอ : 3612

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.111

ลองติจูด : 102.154

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.111,102.154,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/