วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกกว้าง – 380803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกกว้าง

ภาษาไทย : ต. โคกกว้าง  อ. บุ่งคล้า จ. บึงกาฬ

English : ,Bung Khla, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380803

รหัส อำเภอ : 3808

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.218

ลองติจูด : 104.010

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.218,104.010,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/