วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกกลาง – 370707

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกกลาง

ภาษาไทย : ต. โคกกลาง  อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ

English : Khok Klang ,Lue Amnat, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370707

รหัส อำเภอ : 3707

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.751

ลองติจูด : 104.637

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.751,104.637,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/