วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกกลาง – 321402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกกลาง

ภาษาไทย : ต. โคกกลาง  อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์

English : Khok Klang ,Phanom Dong Rak, Surin

รหัส ตำบล : 321402

รหัส อำเภอ : 3214

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.490

ลองติจูด : 103.249

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.490,103.249,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/