วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกกลาง – 311007

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกกลาง

ภาษาไทย : ต. โคกกลาง  อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

English : Khok Klang ,Lam Plai Mat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311007

รหัส อำเภอ : 3110

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.949

ลองติจูด : 102.862

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.949,102.862,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/