วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกกระเบื้อง – 300503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกกระเบื้อง

ภาษาไทย : ต. โคกกระเบื้อง  อ. บ้านเหลื่อม จ. นครราชสีมา

English : Khok Krabueang ,Ban Lueam, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300503

รหัส อำเภอ : 3005

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.571

ลองติจูด : 102.187

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.571,102.187,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/