วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกกระชาย – 300204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกกระชาย

ภาษาไทย : ต. โคกกระชาย  อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

English : Khok Krachai ,Khon Buri, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300204

รหัส อำเภอ : 3002

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.301

ลองติจูด : 102.196

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.301,102.196,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/