วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกกกม่วง – 450702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกกกม่วง

ภาษาไทย : ต. โคกกกม่วง  อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด

English : Khok Kok Muang ,Phon Thong, Roi Et

รหัส ตำบล : 450702

รหัส อำเภอ : 4507

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.181

ลองติจูด : 104.028

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.181,104.028,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/