วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โขมง – 220312

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โขมง

ภาษาไทย : ต. โขมง  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Khamong ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220312

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.620

ลองติจูด : 101.940

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.620,101.940,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/