วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โขงเจียม – 340301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โขงเจียม

ภาษาไทย : ต. โขงเจียม  อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

English : Khong Chiam ,Khong Chiam, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340301

รหัส อำเภอ : 3403

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.307

ลองติจูด : 105.530

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.307,105.530,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/